การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 รายละเอียดดังแนบ


Posted

in

by

Tags: