การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความและบทกลอน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดเรียงความ และบทกลอน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชน พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่าน และการเขียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ และบทกลอน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์การประกวดที่ส่งมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น