ประชาสัมพันธ์โครงการ “HACKaTHAILAND” กิจกรรมจัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ (Learning Platform)

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ว่า ได้จัดทำโครงการ “HACKaTHAILAND” โดยการจัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ (Learning Platform) เพื่อเผยแพร่การกระตุ้นการรับรู้ พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงการเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด – 19 ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนมี 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Course) และหลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้ผู้สนใจได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น