ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการวิจัยเชิงปฏิบัติในงาน MIRI International Education E-Colloquium 2022

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ได้เชิญชวนผู้สนใจนำเสนอผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในการประชุม Online International Education E-Colloquium 2022 ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมือง MIRI ภายใต้หัวข้อหลัก “Innovate To Inspire” ซึ่งครอบคลุมการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาพิเศษ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ภาษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน  เข้าร่วมผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ ๑) เอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๒) สไลด์นำเสนอผลงาน ๓) แพลตฟอร์มการนำเสนอผลงาน (YouTube/google link) และ ๔) หลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://forms.gle/n4hygfi4Y7EniLVQA ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iecmiri.com หรือติดต่อ Dr.Ling Mei Teng (+6016-854485)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น