ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ (วศ.ม.) จนถึงปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะศึกษาศาสตร์

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกข้อมูลส่วนบุคคลใน Google Form https://qrgo.page.link/YsQgk หรือแสกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น