การเรียนรู้และเยี่ยมชมผลงานศิลปะ

ด้วยรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand, Korat 2021 ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะนานาชาติของศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศ ๕๓ ผลงาน จาก ๒๕ ประเทศทั่วโลก ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย และอำเภอปากช่อง มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสรัฐบาลถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แต่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ รวมทั้งกิจกรรมของจังหวัดที่จะส่งเสริมการจัดงาน ได้แก่ การแสดงศิลปะของศิลปินท้องถิ่น นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินพื้นถิ่น ๓ เมืองศิลปะ (กระบี่ นครราชสีมา เชียงราย) จำนวน ๓๐๐ ผลงาน และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น