ของดเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งของดเบิก        ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2561 เนื่องจาก ยังไม่ได้รับโอนเงินงบประมาณ จาก สพฐ. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดและแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมโครงการที่แนบมานี้ เอกสารแนบ

การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านรับชมการประชุม Video Conference และการถ่ายทดสดการประชุมทางช่อง Obec TV ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอส่งปฏิทินกรรมกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และสามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ได้จากเว็ปไซค์ www.Traing.obec.go.th หรือจากเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๐๕

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน มี.ค.2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 เมษายน 256 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ให้แก่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร จากกรมอนามัย ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านยางเครือ อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านรุ่ง อำเภอน้ำเกลี้ยง และโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จากนั้น ได้มีพิธีรดน้ำขอพรจาก นายประดิษฐ์ พรหมเสนา นายเกษม สืบเสน นายพิมล วิเศษสังข์ นายพร บุญนำ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ อันเป็นการแสดง ออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโส เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่มาเข้าร่วมประชุม และร่วมพิธีรดน้ำขอพรฯ ในวันนี้ ได้พากันสวมใส่ชุดไทยย้อนยุค หรือที่เรียกกันติดปากว่า ชุดออเจ้า ตามรอยบุพเพสันนิวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกด้วย///////

รร.บ้านดงยาง อ.วังหิน แจ้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

รร.บ้านดงยาง อ.วังหิน แจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ ๑๕ พฤภาคม ๒๕๖๑ ที่ รร.บ้านดงยาง รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< หนังสือประกาศฯ >>

การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านรับชมการประชุมทาง Video Conference และชมการถ่ายทดสดการประชุมทางช่องทาง OBEC TV ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยพร้อมเพียงกัน ตามหนังสือแนบมาพร้อมนี้ 1227

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/////

ร.ร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดนิทรรศการการรณรงค์เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน เรื่อง พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดทำแผนการเรียนการสอนเรื่องโรคใบไม้ตับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคน้ำจืดมีเกล็ดที่สุกสะอาดปลอดภัยตั้งแต่วัยเยาว์ ส่งผลให้ลดอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็กและในวัยผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งในวันนี้มีโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา โรงเรียนบ้านโพนข่า โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ และโรงเรียนบ้านละเอาะ ได้มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน พร้อมทั้งร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะดำเนินการ หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนอื่น ๆ ที่มานำเสนอผลงานในครั้ง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญอันตรายและความเชื่อมโยงของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และจะนำมาสู่การลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี นางกันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนางสาวศศิธร เจริญประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายศักรินทร์ บุญประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายเสรี กาหลง นางจุลพนม ธานี นางกรรณิกา ขุขันธิน นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับของประเทศไทย พบว่า อุบัติการณ์พยาธิใบไม้ตับทั้งประเทศ พบร้อยละ ๘.๗ โดยพบมากในภาคอีสาน ร้อยละ ๑๘ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ร้อยละ ๑๐ และยังพบการติดพยาธิใบไม้ตับของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า ๖ ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต//////