จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61

ประกาศผลสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพป.ศก.1

ประกาศผลสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพป.ศก.1

 

เชิญประชุมการเช่าอินเตอร์เน็ตปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เชิญประชุมการเช่าอินเตอร์เน็ตปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 พ.ย.61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเพชร   รายละเอียดแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 65 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่12-18พย.61และคัดเลือกเมื่อวันที่ 23 พย.61 นั้นบัดนี้การคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังแฟ้มแนบนี้61-11-085

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูธุรการโรงเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารดุสิตฮอลล์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สนามกีฬาภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ สนามกีฬาเทศบาล 1 และสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งมีประเภทกีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย – หญิง เซปักตะกร้อชาย – หญิง ฟุตซอลชาย บาสเก็ตบอลชาย – หญิง คีตะมวยไทย และศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซี่งมีนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โรงเรียนกีฬา จ.ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วน จ.ศรีสะเกษ สำนักงานการศึกษาเอกชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้///////

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ตามลำดับดังรายชื่อที่แนบนี้รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็กพิการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” ปีการศึกษา 2561 (ระดับจังหวัด)

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ “สพฐ.เกมส์” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดศรีสะเกษ ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป โดยจัดการแข่งขันใน 6 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล ชาย – หญิง เซปักตะกร้อ ชาย – หญิงฟุตซอล บาสเกตบอล ชาย – หญิง และคีตะมวยไทย หรือศิลปะแม่ไม้มวยไทย จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬา ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ อาคารดุสิตฮอลล์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสำนักงานได้รับทราบ

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตอบสนองสภาพปัญหาความต้องการของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายต่อไป รวมทั้ง เพื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีแผนปฏิบัติการฯ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ภารกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////////