รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่) ธนาคารกรุงไทย โอนวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โอนต่างธนาคาร วันที่ 5 ตุลาคม 2565 รายละเอียดแนบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดเรียงลำดับในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กราบนมัสการลาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายพันธ์ศักดิ์ รจนัย พนักงานพัสดุ ส 4 ได้เดินทางไปกราบนมัสการลา พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (มหานิกาย) และเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ และกราบลา นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมเดินทางในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว