ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 ผู้บริหาร ครู ร.ร.ครูเหยิง ราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
          

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 23 ก.พ.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 8 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้สินครู) ครั้งที่ 1/2567
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 22 ก.พ.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 3 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
          

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 22 ก.พ.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 4 ครั้ง
 ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมหอประชุมเฉลิมพระเกียร... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 22 ก.พ.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 3 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
          

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 20 ก.พ.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 26 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เพิ่มเติม) จากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3/2567
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 20 ก.พ.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 18 ครั้ง