ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 สพป.ศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ร.ร.บ้านหนองเตย ที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 17 มี.ค.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 422 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ตามโครงการ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"
          

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 14 มี.ค.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 80 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings
          

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 14 มี.ค.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 41 ครั้ง
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดงาน Open house : เปิดบ้านเด็กไทย 4.0 @ Anubanwatprato school
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 13 มี.ค.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 75 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 13 มี.ค.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 97 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 9 มี.ค.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 61 ครั้ง