ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ภาพข่าวย้อนหลัง >>
 นักเรียน ร.ร.บ้านจานหนองคู นำสินค้าไปจำหน่ายในงาน เว้ากันยามเช้า ชาวศรีสะเกษ สภากาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ ฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน และเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
          

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวนเฉลิมพระเก... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 14 มิ.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 8 ครั้ง
 สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีรับมอบผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 13 มิ.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 12 ครั้ง

 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เขตสุขภาพที่ 10
          

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่โรงเรียนบ้านหนองบาง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จัง... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 11 มิ.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 20 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 10 มิ.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 22 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.วันที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 10 มิ.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 85 ครั้ง
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.วันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรม
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะ... (อ่านต่อ)

เมื่อวันที่: 10 มิ.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่าน: 55 ครั้ง