ไฟล์นำเสนอการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ปี 2560

ไฟล์นำเสนอการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ปี 2560

 

ไฟล์นำเสนอการอบรมทั้งหมด

ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.ศรีสะเกษ ปี 2560

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กศจ.ศรีสะเกษ ปี 2560 จำนวน 39 อัตรา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน >>

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา ให้ได้รับรางวัลโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา ให้ได้รับรางวัลโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ส่งผลงาน เพื่อเข้ารับรางวัลฯ จำนวน ๑ คน คือ นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ ๒

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จากอำเภอน้ำเกลี้ยง พยุห์ วังหิน และโนนคูณ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) รุ่นที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ ๙ และพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในหน้าที่ ความสำคัญของอาชีพครู การสร้างเสริมคุณธรรม การใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีจากการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ ๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ ๙ และพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในหน้าที่ ความสำคัญของอาชีพครู การสร้างเสริมคุณธรรม การใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีจากการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจากอำเภอกันทรารมย์ และอำเภอโนนคูณ จำนวน ๒๐๐ คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน/////// บุญช่วย รอดเนียม-ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

 

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

 

<< งบทดลอง เดือน มี.ค.60 >>

รายงานงบทดลอง

ขยายเวลารับสมัครบุตรข้าราชการครูฯ เข้าศึกษากับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถึง ๑๕ พ.ค.๖๐

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออย์ จำกัด ขยายเวลารับสมัครบุตรข้าราชการครูฯ เข้าศึกษากับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถึง ๑๕ พ.ค.๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< หนังสือแจ้ง >>

กศจ.ศรีสะเกษ คุมเข้มผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยทุกขั้นตอน สแกนวัตถุต้องสงสัยก่อนเข้าห้องสอบ

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดให้เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการดำเนินการสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก โดยก่อนเข้าห้องสอบได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ มาดูแลความเรียบร้อยบริเวณสถานที่สอบ พร้อมกันนี้ ได้นำเครื่อง Hand Scan มาตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย และทำการตรวจจับสัญญาณวัตถุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งได้เพิ่มมาตรการเข้ม โดยการห้ามสวมเสื้อคลุม นาฬิกา แว่นตา รองเท้า ถุงเท้า และห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบทุกคนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบในทุกรูปแบบ โดยอนุญาตให้นำเฉพาะบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอ และยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น ซึ่ง ดร.ชอุ่ม  กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้วางมาตรการการป้องกันการทุจริตเป็นอย่างดี และห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งใกล้บริเวณห้องสอบโดยเด็ดขาด และในวันเดียวกันนี้ นางมาลัย จันทร์เทศ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการสอบที่สนามสอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า จากการตรวจติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันนี้พบว่า การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรการคุมเข้มการสอบทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มวิชาที่เปิดสอบแข่งขัน จำนวน ๑๑ กลุ่มวิชา รับจำนวน ๓๙ อัตรา และมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๐๓ คน โดยการทดสอบข้อเขียน ภาค ข วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ มีผู้มาเข้าสอบจำนวน ๑,๖๔๒ คน และขาดสอบจำนวน ๖๑ คน สำหรับวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ จะทำการทดสอบ ภาค ค (การสอบสัมภาษณ์) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป//////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ศธจ.ศรีสะเกษ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น.วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ห้องชุมพลนิทรรศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ เปิดสอบ จำนวน ๑๑ กลุ่มวิชาเอก รับจำนวน ๓๙ อัตรา และมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๐๓ คนโดยกำหนดทำการสอบข้อเขียน ภาค ก ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มีผู้มาเข้าสอบ จำนวน ๑,๖๔๒ คน ขาดสอบ จำนวน ๖๑ คน

 

ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์วิธีการที่ กศจ.ศรีสะเกษ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ โดยยึดถือความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมิให้มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด จึงขอให้ผู้ที่เข้าสอบทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้และหากพบเบาะแส หรือพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแอบอ้าง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ว่า จะช่วยเหลือให้สอบได้ ก็ขอให้แจ้งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศึกษาศรีสะเกษ ทราบโดยด่วน ทางโทรศัพท์ ๐๔๕ – ๖๑๑๘๑๘ หรือแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธร พร้อมแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศึกษาศรีสะเกษ ทราบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศึกษาศรีสะเกษ จะเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อใช้สำหรับดำเนินการกับบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวให้ถึงที่สุดต่อไป //////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ศธจ.ศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕๔ คน

สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอบ จำนวน ๑๑ กลุ่มวิชาเอก ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๐๓ ราย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดทำการทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ////// บุญช่วย รอดเนียม-ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ/ข่าว