แผนป้องกันการทุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563

ผวจ.ศรีสะเกษ จับมือ ผอ.เขต ประกาศพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62  ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา   พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธ.ค. 62 โดยใช้สถานที่ ร.ร.ของทุกอำเภอเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่ง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มีการติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการเตรียมการจัดงาน ทั้งฝ่ายสถานที่ ฝ่ายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สุขา ขยะ ฝ่ายการพยาบาลและอนามัย และฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก  โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.เขต 28 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อัยรัช ชินประยูร รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน เท่าที่ได้รับฟังรายงานจากทุกส่วนแล้วปรากฏว่า มีความพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่พัก การรักษาความปลอดภัย ก็ถือว่าเป็นงานของชาวศรีสะเกษทุกคน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ต้อนรับครูบาอาจารย์ลูกหลานจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้ง ลูกหลานของเราที่จะได้มาแสดงความรู้ความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้ เราจะได้ให้การต้อนรับให้ดีที่สุด ในภาพรวมทั้งจังหวัดก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอำเภอทุกอำเภอได้ร่วมกับ ผอ.ร.ร. อปท.และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนร่วมกันจัดเตรียมเกี่ยวกับการแข่งขันในทุกด้านได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วอย่างเต็มที่

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่ตนห่วงใยในขณะนี้ก็คือ เรื่องรถและคนที่จะเข้ามาเยอะมาก จึงห่วงเรื่องการจราจร เนื่องจากจะต้องเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่แข่งขัน อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขอให้ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ทำการตรวจสอบเส้นทางให้ดีด้วย  ตนได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่ ส่วนด้านอาหารการกินเราได้ย้ำเรื่องความสะอาด ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วย และต้องปลอดภัย  ตนพร้อมด้วยทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนในครั้งนี้ให้ดีที่สุด

ทางด้าน น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษและ จ.สุรินทร์ ตนและคณะจะจัดทำจุดเช็คอินดินแดนทุเรียนภูเขาไฟ เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนกว่า 300,000 คที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ได้มาร่วมกันเช็คอินเพื่อให้ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ โดยผู้ที่มาร่วมเช็คอินจะได้รับของรางวัลที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย ซึ่งตนและคณะได้จัดเตรียมของที่ระลึกไว้แล้ว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ให้คึกคักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม////////

เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

ด้วย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์เรียนรู้และปลุกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้บำบัดน้ำเสีย แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี หากสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ขอความร่วมมือสนับสนุนให้อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วม กิจกรรม ” เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดกิจกรรม ” เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม” ให้เด็กและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสชมภาพยนตร์รอบพิเศษฟรี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบพร้อมมานี้

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราชเจ้า

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ และวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในนามผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลูกเสือชาวบ้าน และจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จำนวนประมาณ 825 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในนามผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะม่ีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรให้กับกองลูกเสือ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้////////

ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู เปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองภาคเรียนที่ ๒๕๖๒

ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู เปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองภาคเรียนที่ ๒๕๖๒ ขอให้ข้าราชการครูในสังกัดที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่แนบ

แจ้งแนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 รายละเอียดดังแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารหอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.วัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเป็นกลุ่มโรงเรียนในโครงการวัตถุประสงค์พิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกลุ่มโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดระหว่างโรงเรียน สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในการเป็นครูของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้///////