ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ นางสุรีรัตน์ รอดพ้น ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่ได้รับมอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และกลุ่มครูและคณาจารย์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยมี นาย…ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบครั้งนี้//// ปาริชาติ  อาจสำแดง / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบวุฒิบัตรการได้รับทุนหลักสูตรออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษ ให้กับ ผอ.ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบวุฒิบัตรการได้รับทุนหลักสูตรออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ได้พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้ารับการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรออนไลน์ จำนวน 2 ทุน 2 หลักสูตร และได้เข้ารับการอบรมอบรมตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ จึงได้มอบวุฒิบัตรการได้รับทุนการศึกษาให้ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรออนไลน์ ในหัวข้อ “New Zealand Global Competence Certificate and English Teacher Training Programs” สำหรับครูและบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษ มอบทุน 40,000 บาท จำนวน 2 ทุน รวม 80,000 บาท เป็นเวลา 12สัปดาห์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร รวมทั้งความเป็นพลเมืองโลก การทำงานกับผู้คนต่างวัฒนธรรมและแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์ ของหน่วยงาน AFS Intercultural Programs และ มหาวิทยาลัยMessy University ประเทศนิวซีแลนด์ ให้แก่ น.ส.พยัตติกา ห้วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง น.ส.นัยนา นีระเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง ได้รับทุน SEAMEO – New Zealand Master Class on Education Technology and Digital Security (หลักสูตรห้องเรียนปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการศึกษาและความปลอดภัยดิจิทัล) ของหน่วยงาน SEAMEO (องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ร่วมกับ Education New Zealand (หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์) มอบทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน รวม 100,000 บาท  เป็นเวลา 18 สัปดาห์ ให้แก่ น.ส.พยัตติกา ห้วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง น.ส.นัยนา นีระเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผวจ.ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกเด็กดีเด่น ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กที่ได้กระทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดีเด่น ให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จ.ศรีสะเกษ มีเด็กที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ราย คือ ด.ญ.สุกาญจน์ชญา อร่ามเรือง นักเรียน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เด็กดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริม ด.ญ.สุกาญจน์ชญา อร่ามเรื่อง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยมี นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

การรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๕/๒๕๖๖

การรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๕/๒๕๖๖ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อเรื่อง กรณีความผิด ทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อเรื่อง กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564