รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 29 ก.ย.2565

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 27 ก.ย.2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านโนนสว่าง อ.พยุห์ ตามโครงการ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565”

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่วัดบ้านโนนสว่าง ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านโนนสว่าง ตามโครงการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565 ซึ่งมี นายสุทิน คำพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพยุห์ นายปรัชรงค์ชัย เติมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อสพป.17) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และมี พระครูสารธรรมคุณาทร เจ้าคณะตำบลดูน เจ้าอาวาสวัดเกษหงส์ พร้อมด้วย พระสมุห์สุข อินทปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสว่าง และคณะสงฆ์ ร่วมอนุโมทนาบุญ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว   

วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ แห่งประเทศไทย และเสวนา เชิงวิชาการ เรื่อง ๑๓ ปี ตามหา ค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ แห่งประเทศไทย และเสวนา เชิงวิชาการ เรื่อง ๑๓ ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ

การขอรับหนังสือรับรองความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

การขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.QUICK POLICY ผ่านกระบวนการ Active Learning ในระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษา

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY ผ่านกระบวนการ Active Learning ในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

ต่อมา เวลา 12.00 น.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะทำงาน ได้เดินทางไปที่โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ด้วยนวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา และโครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning : RBL) โดยมี นายณภัทร์ ใจเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา นำคณะเยี่ยมชมห้องเรียนการจัดกระบวนการเรียนการสอน Active Learning ด้วยนวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา กิจกรรมจิตปัญญา และกิจกรรมนักเรียนนำเสนอเค้าโครงโครงงานฐานวิจัย (RBL)////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน ตามโครงการ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่วัดบ้านเจ้าทุ่ง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านเจ้าทุ่ง ตามโครงการ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565” โดยมี นายสุเทศ บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง นักเรียน และชาวบ้านทุ่งสว่าง ให้การต้อนรับ และร่วมทำบุญในครั้งนี้ ซึ่งมี พระครูจารุเขต โสภณ เจ้าคณะตำบลทุ่งสว่าง เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง และคณะสงฆ์ ร่วมอนุโมทนาบุญ ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบแจกันดอกไม้ให้กับ นายคำพอง กาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ จากนั้น ได้มอบเงินที่ได้จากการร่วมกันทำบุญในวันนี้ให้กับวัดบ้านเจ้าทุ่ง และมอบเงินพร้อมพัดลมให้โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว