การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

  • 1. นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • 2. นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  • 3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
  • 4. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • 5. นโยบายการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

Posted

in

by

Tags: