แจ้งปิดรับ…การส่งรายชื่อผู้ขอตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ตามที่ สนง.สกสค. ขอให้ สพป.ศก.เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561  ตามรายละเอียดหนังสือที่  ศก 04138/ว4364   ที่แจ้งแล้วนั้น  ได้หมดเขตการแจ้งรายชื่อ ไปตั้งแต่วันที่  12 ธันวาคม 2560  จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ตรวจสุขภาพฯ ..แต่ส่งรายชื่อหลังวันที่กำหนดส่ง ให้นำส่งรายชื่อโดยตรง ได้ที่ สนง.สกสค. ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น