หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สพฐ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 3 ส่วน ระยะเวลาการพัฒนา 32 วัน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ใช้เวลาพัฒนา 8 วัน คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 50

ส่วนที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ใช้เวลาพัฒนา 20 วัน คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30

ส่วนที่ 3 การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การนิเทสการศึกษา ใช้เวลา 4 วัน คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 20

สำหรับในส่วนที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา นี้ เป็นการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้ตามสภาพจริงหลักงจากได้ผ่านการอบรมพัฒนาในส่วนที่ 1 มาแล้ว ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์นิเทสการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสภาพและบริบทหลากหลาย (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ในเดือนมกราคม 2563)โดยมีผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ติดตาม และประเมินผลในสภาพจริง แล้วนำผลการเรียนรู้ในสภาพจริงไปสัมมนาสรุปผลในระยะเวลาการพัฒนาในส่วนที่ 3 ต่อไป

กุลจิรา ไตรภูมิ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


by

Tags:

Comments

9 ตอบกลับไปที่ “หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *