การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้รับการพัฒนาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประกอบด้วย 3 ส่วน ในเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 10 วัน หน่วยที่ 1 ผู้นำทางวิชาการ หน่วยที่ 2 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 3 บุคคลแห่งการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา หน่วยที่ 5 พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และหน่วยที่ 6 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ไม่น้อยกว่า 15 วัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ/สถานศึกษาต้นแบบ

ส่วนที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการ เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรุ้ในสภาพจริงแล้วนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กุลจิรา ไตรภูมิ /กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


by

Tags:

Comments

154 ตอบกลับไปที่ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *