ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวดในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวดในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ฮีตสิบสองคองสิบสี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยส่งใบสมัครเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น