ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตฐาน (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ศก. 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เข้ากรอกข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามหนังสือ สพป.ศก. 1 ที่ ศธ 04138/ว1682 ลงวันที่ 18 พ.ค. 64 โดยกรอกรายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างนี้

เข้ากรอกแบบสำรวจ

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูธุรการ 9,000 , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน เมษายน 2564

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบ

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต นักการภารโรง ประจำเดือน เมษายน 2564

รายละเอียดประกอบการเบิกเงิน ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2564