ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้บุคลากรในสำนักงานให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในโอกาสเดียวกันนี้ นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้บุคลากรในสำนักงานได้รับทราบอีกด้วย///////

การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2563

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์จะรับสมัครนักเรียนทุนที่มีฐานะยากจน เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม จนถึง 10 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งใบสมัครได้ไม่จำกัดจำนวน ประเภททุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร คือ ทุนยุวพัฒน์สายอาชีพ (ปวช.1-ปวช.3) โดยนักเรียนที่จะสมัครขอรับทุนจะต้องกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ด้วยโรงเรียนวัดราชาธิวาส ร่วมกับสโมสรลูกเสือราชาธิวาส จะจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ จัดการฝึกอบรม ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โอนวันที่ 31 ต.ค.2562 เอกสารดังแฟ้มแนบ

แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอขอหนังสือการรับรองการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ในการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ (ฉบับใหม่)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอขอหนังสือการรับรองการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ในการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ (ฉบับใหม่) รายละเอียดดังแฟ้มแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

กลุ่ม CEO พยุห์ จัดอบรมอ่านออก เขียนได้ ทันใจประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอ่านออก เขียนได้ ทันใจประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ จำนวน 150 คน โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ อำเภอวังหิน จำนวน 6 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพยุห์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดป่ามงคลสุทธาวาส

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่วัดป่ามงคลสุทธาวาส บ้านยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยางชุมน้อย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชาวบ้านยางชุมใหญ่ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดป่ามงคลสุทธาวาส ซึ่งเป็นวัดที่ 8 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี นายชาติชาย นามวงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ เงาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ และนายบุญเพ็ง นามวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ ให้การต้อนรับ และร่วมทำบุญในครั้งนี้

นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการทำบุญ 9 วัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตน ตั้งสัจจาธิษฐาน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการรักษาศีล 5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด จนนำไปสู่การเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดในอนาคต/////  

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการสหกรณ์ออมมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จำกัด ขอมอบสิทธิพิเศษให้ส่วนลดค่าลงทะเบียนแก่สมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญจำกัด รายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด