ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีสักการะบูชา และเปลี่ยนผ้าสไบ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำสำนักงาน

เมื่อเวลา 10.29 น.วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีสักการะบูชา และเปลี่ยนผ้าสไบ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาให้เป็นตามข้อสั่งการข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมดังกล่าวข้างต้นและข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ดนตรี ภาษาไทย จำนวน 10 อัตรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และมีความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ และวิชาชีพครู โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบวัตถุมงคล หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้กับครูผู้ช่วย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแลงระไง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ภายให้ห้องปฏิบัติงาน และบริเวณรอบนอกอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามนโยบายซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมกับการทำงานของบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เลื่อนการจัดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔   ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว การกีฬาของจังหวัด อีกทั้ง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นั้น

จังหวัดศรีสะเกษ ขอเรียนว่า ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อันสืบเนื่องมาจากกรณีจังหวัดสมุทรสาคร และกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดได้ติดตาม เฝ้าระวังและควบคุม กำกับ กลุ่มเสี่ยงระดับต่าง ๆ ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)คณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้ประชุมปรึกษาหารือ และมีมติเลื่อนการจัดงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

การประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต”

ด้วย บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา ๘๗ (๕) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งเป็นการประกวดโครงการในหัวข้อ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือก และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน เพื่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทางเลือก โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมในโรงเรียน              

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเงินทุนสนับสนุนโครงการและทุนการศึกษา รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนพล จึงศิรกุลวิทย์ ที่ปรึกษาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๐๕ ๔๗๘๒

รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง 38ค.(2)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1